dinsdag, september 12, 2006

Christadelphians openen Tweede Ontmoetingsplaats in België

Vindt ook recente versie: 

SamenkomstenNieuwe Ontmoetingsplaats voor hen die de Bijbel beter willen leren kennen.
In België komen Broeders en Zusters in Christus op regelmatige tijdstippen in het AC te Heverlee, Leuven bij elkaar om het Laatste Avondmaal in herinnering te nemen. Aan de Memorial Service nemen enkel gedoopte broeders en zusters deel, maar de dienst kan door iedereen bekeken en gevolgd worden.
Naast de open ruimten van het AC gebruiken wij ook hun Meeting Room. Voor vergaderingen in het Centrum van Brussel hebben wij ook het geluk gehad at er een hotel ons een vergaderzaal ter beschikking heeft willen stellen.
Van af 19 September gebruiken wij naast het AC te Heverlee een nieuwe bijeenkomst ruimte, waar wij wel in een meer afgesloten omgeving kunnen vergaderen en Bijbelstudie houden. Het is centraal gelegen juist voor het voor het verkeer afgesloten gedeelte van de binnenstad te Leuven. Op de eerste verdieping van het Cultureel Centrum 30CC Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, kan iedereen ons vrijblijvend komen opzoeken op dinsdagavonden. Daar gaat dit jaar ook onze cursus "De Bijbel Doeltreffend leren Lezen" van start en kunnen mensen te weten komen waarom wij best ook de Bijbel lezen en hoe het komt dat er zo veel scheef getrokken is en dat werk zo gehaat en bemind is geworden, maar nog steeds actueel is en een goede leidraad kan zijn voor ons.
In België zijn er weinig gedoopte Christadelphians, alsook moeten wij toegeven dat er niet veel mensen zijn of leden die zich bij ons ingeschreven hebben om op de hoogte te blijven.
In België aanschouwt men de Kerk als het grote establishment van de Katholieke Kerk. Maar wij zijn niet zulk een met rollenverdeling gegroepeerde organisatie waar verscheidene zusterorganisaties zorgen dat het geld blijft rollen om de uitvoerende priesters te bevoorraden.
Onze kerk mag niet al de programma's hebben die een grote kerk heeft, maar wij zijn er van overtuigd dat onze kerkgemeenschap datgene kan aanbieden wat het meest belangrijke is. Wij hebben een passie voor de Heer, hebben voor God gekozen en hebben vriendschap voor elkaar. De liefde die wij voor Christus prediken trachten wij ook zelf om te zetten in liefdevolle daden. In die verbondenheid met Christus ligt de eenheid van de Kerk. Wij hebben een medegevoelen voor kinderen en voor diegenen die zoeken naar een diepere verhouding met God. Alsook blijven wij hongeren voor God wiens Plan wij aan zo veel mensen mogelijk trachten kenbaar te maken. Wij durven bewust zijn van elkeen van onze gebreken, maar proberen die te overstijgen door samen te proberen elkaar te helpen te groeien en te worden als Christus.
Als open groep trachten wij de individuen op te vangen en het gevoelen te geven ook bij onze groep te mogen en te kunnen horen. Iedereen die geïnteresseeerd is willen wij de nodige hulpmiddelen aanbieden om zich op geestelijk vlak verder te kunnen ontwikkelen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar ervaringen met ons te delen door hun verhaal te vertellen.
De plaatsen waar wij bij een komen hebben niets in vergelijking met wat velen in deze contreien van een kerkgebouw verwachten. Bij ons dus geen spitstorengebouw. Geen pilaren om te bijten. Liefst geen te grote ruimte waar men terzijde passief kan zitten. Maar mensen die zich verbonden voelen in de zelfde hoop en ervan overtuigd zijn dat het loskoopoffer dat Christus ons aan Zijn Vader heeft gegeven voor iedereen ter beschikking kan liggen.
Wij hopen dat diegenen die naar ons komen zich knus als thuis kunnen voelen, op hun gemak.
Met een drankje en een hapje willen wij samen een gemeenschap in Christus vormen, waar eenieder zich thuis kan voelen. Klein of groot, geschoold of ongeschoold, blank of zwart, rijk of arm, iedereen zou zich op gelijke voet moeten kunnen voelen en zijn of haar inbreng in de gemeenschap kunnen brengen. Elkeen kan wel iets vinden waar hij of zij kan in uitblinken en de hele gemeenschap ten nutte kan zijn.
Wat wij wel hopen is dat ook iedereen zijn mond durft open doen en durft mee gedachten wisselen om zo integraal deel uit te maken van de groep die wij samen willen opbouwen.
Onze open diensten staan ook voor u ter beschikking.

Geen opmerkingen: