zondag, november 13, 2005


Broeders in Christus of Christadelphians.

Regelmatig wordt er gevraagd waar de naam Christadelphians vandaan komt.

Van uit de Griekse wortels Christos (Christus) en adelphoi (broeders) met de eindvorming -ianos werden namen als "Christian" of diegene die behoort tot Christus gevormd, alsook Christ-adelphian, of "Philadelphia(n)" (stad van broederlijke liefde).

adelphos, zn m: van 1 (als een verbindend voorvoegsel) en delphus (de baarmoeder);

AV-brother:
1) een broeder, hetzij geboren uit dezelfde twee ouders of slechts uit dezelfde vader of moeder

2) met dezelfde nationale voorvader, behorende tot hetzelfde volk, of landgenoot

3) ieder medemens

4) een medegelovige, aan een ander verbonden door de band der liefde

5) een partner op werk of kantoor

6) broeders in Christus

6a) zijn bloedsbroeders

6b) alle mensen

6c) apostelen

6d) christenen, als zij die in dezelfde hemelse plaats verheven zijn

In de Engels sprekende landen gebruiken ze meestal "Christadelphian", terwijl daarbuiten ook "Brethren in Christ" of Broeders in Christus wordt gebruikt.

Colossians 1:2
"To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse; Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ."

“aan de gemeente van Kolosse, onze broeders in het geloof en in Christus. Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader!” (Col 1:2 WV78)“aan de heilige en getrouwe broeders in Christus te Kolosse: genade en vrede zij uw deel van God, onzen Vader.” (Col 1:2 LEI)

Geen opmerkingen: