zaterdag, november 22, 2008

Welke hoop stelt het Nieuwe Testament Christenen in het vooruitzicht

Toen Paulus aan de gemeente in Efeze schreef, sprak hij over de “ene hoop waartoe jullie geroepen zijn”. (Efeziërs 4:4-6) Welke hoop was dit? Het was de hoop om met Jezus verenigd te zijn in het hemelse koninkrijk van Zijn Vader. Sommige groeperingen geloven dat er twee in het vooruitzicht gestelde ‘hopen’ voor “christenen” zijn, een hemelse en een aardse. Wat zegt de Schrift hierover? vindt antwoorden in Welke hoop stelt het Nieuwe Testament christenen in het vooruitzicht?

Geen opmerkingen: