donderdag, augustus 31, 2006

Volharding en Bijbelstudenten

Vindt update van dit en andere artikelen:


De Bijbelstudent is diegene die zich er op toe legt om het Woord van God in de Heilige Schrift, de Bijbel, het Boek der boeken, grondig door te nemen, te lezen, te onderzoeken en het op te volgen.

" Wat ge nodig hebt is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen." (Heb 10:36 WV78)
Wij moeten proberen vol te houden om de wil van God te doen. Dat lijkt niet altijd makkelijk. Eerst moeten wij die Wil van God kennen en daarna moeten wij kunnen optornen tegen de tegenwind. Om de rit af te maken moeten wij er eerst aan beginnen. Wij moeten ook kunnen eindigen, zonder een opening naar een einde kunnen wij niets verwezenlijken.
Zo lang de wedstrijd niet afgelopen is moeten wij verder lopen. Zo lang ons leven verder loopt moeten wij er aan werken. Als u dat doet, krijgt u wat Hij heeft beloofd.
In dat leven dat voor ons ligt moeten wij ook durven stappen ondernemen en van richting durven veranderen. Oude dingen achter ons laten en nieuwe zaken durven op starten.
Sommige zaken moeten wij ook evalueren en nagaan of al die inspanningen wel de verhoopte resultaten opleveren. Bereiken wij datgene wat wij willen bekomen?

Christadelphians of Broeders in Christus zijn Bijbelstudenten of Bijbelvorsers waarbij het Onderzoek van de Bijbel één van de voornaamste punten uitmaken in hun leven. Daarnaast staat ook de verspreiding van het geloof, dat in deze tijden niet van een leien dakje gaat. Mensen met het Woord van God in aanraking brengen is wat wij trachten te doen.
Verscheidene Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten hebben raakvlakken met elkaar en voelen zich op de één of andere manier verbonden met elkaar als onderdeel van het Lichaam van Christus. Er kunnen gerust verschillen zijn tussen de gemeenschappen maar deze hoeven niet onoverkomelijk te zijn.

Verdraagzaamheid is een belangrijk kenmerk van deze verbintenis met Christus zijn Lichaam.
Het komt er op aan dat eenieder voor zichzelf zal moeten onderzoeken welke weg hij wil of zij wil opgaan. Zorgvuldig zal men moeten te werk gaan om tot inzicht te komen, door goed de Bijbel te bestuderen.


Op het internet kan men enkele platformen vinden waar men van gedachten kan wisselen met Bijbelvorsers en/of Bijbelstudenten; zo zijner het het algemene Bijbelonderzoekers Journal, Bijbelvorsers Forums, het Christadelphian Christadelphians Multiply Journal en het Christadelphia Forums - Webs, ook al is de aandacht maar pover: weinig bezoekers en weinig reacties.
Het internet is een medium van de onbekende gezichten, maar kan langs de andere kant dan ook weer deuren openen. In dat opzicht hopen wij met onze pagina's op het net toch mensen te kunnen aanspreken.


Op het net gaan wij misschien beter ook de blog's meer gebruiken om mensen te bereiken. Naast Christadelphian Ecclesia presenteerde Bijbelvorsers dit Blogspot ook wel, maar leek het niet te voldoen aan de verwachtingen. Daarom besloten wij in 2011 om dit over te dragen aan de WordPress Blogs.

Nu gaan wij echter onze aandacht meer toespitsen op werkelijke wereldse contacten om van daaruit alles verder te laten groeien. Wij vatten hierbij te Leuven aan met onze cursus "Bijbel doeltreffend leren lezen" die zich richt tot gelovigen zo wel als ongelovigen en geïnteresseerden de kans wil geven op onderzoek te gaan in de Heilige Schrift.
In de lessenreeks wordt de achtergrond van de Bijbelboeken nagegaan en hoe de Bijbel zichzelf interpreteert. er wordt gezien hoe het Oude Testament het fundament is van het Nieuwe Testament,hoe Gods beloften en hoe de Bijbelse Profetieën een rol in het wereldgebeuren hebben gespeeld en nog zullen spelen.
De Christadelphians of Broeders in Christus zullen diegenen die dieper op bepaalde zaken willen ingaan, de kans geven om verdere lectuur en ander materiaal ter beschikking te krijgen.
Iedereen is welkom van 8 uur tot 10 uur 's avonds waarbij de les zelf plaats heeft van 20u15 tot 21u30.
Op dinsdagavond: September:19; Oktober 03, 17, November 07, 14, 21, December 12.
Toegang is gratis & voor het cursusmateriaal is een vrijwillige bijdrage welkom, maar vrijblijvend.

Geen opmerkingen: